Giỏ hàng(0)
Tổng cộng: VNĐ 0.00

Bản Quyền & Sở Hữu

I. Tên thương nhân, tổ chức sở hữu website: 

  • Tên đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠi THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM.
  • Người đại diện: Bà PHẠM THỊ LIỄU THÚY.

II. Số Gấy phép/chứng nhận: Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Số: 0317116620         Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM

III. Bản quyền:

Website www.minus417.vn là bản quyền và thuộc sở hữu hợp pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI NƯỚC HOA & MỸ PHẨM